Čiastka č. 143/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
306/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam aurčitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz aintoxikácií prenášaných potravinami 01.08.2003
307/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám 01.08.2003
308/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných 01.08.2003
309/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní 01.08.2003
310/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny 01.08.2003
311/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh 01.08.2003