Čiastka č. 88/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
210/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom 01.05.2002
211/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom 01.05.2002
212/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva