Čiastka č. 55/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 21.03.2002
127/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov 01.04.2002
r1/c55/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 507/2001 Z. z.