Redakčné oznámenie č. r1/c55/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 507/2001 Z. z.

Čiastka 55/2002
Platnosť od 21.03.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

1. V § 4 ods. 5 majú byť namiesto slov „Priame zásielky" správne uvedené slová „Reklamné adresované zásielky".

2. V § 29 ods. 1 písm. a) majú byť namiesto slov „zaplatiť poštovú sadzbu" správne uvedené slová „na zaplatenie poštovej sadzby".