Čiastka č. 39/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2002
96/2002 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2002
97/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.03.2002
98/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 01.03.2002
99/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia