Čiastka č. 200/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 04.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov 01.10.2002
514/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 01.10.2002
515/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka 01.10.2002