Čiastka č. 181/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
472/2002 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 01.09.2002
473/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 29.08.2002
474/2002 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi
475/2002 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach
476/2002 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach