Čiastka č. 176/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
459/2002 Z. z. Zákon o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry 01.09.2002
460/2002 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť 01.09.2002
461/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. a o doplnení zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z. 01.09.2002
462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 01.09.2002
463/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.09.2002
464/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 01.09.2002