Čiastka č. 169/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
438/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 01.01.2003
439/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 01.09.2002
440/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
441/2002 Z. z. Zákon o vojnových hroboch 01.01.2003