Čiastka č. 156/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 18.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18.07.2002
387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 01.09.2002
388/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 01.10.2002
389/2002 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 325/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.08.2002