Čiastka č. 155/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
380/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve 15.07.2002
381/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o náležitostiach správy aktuára o činnosti poisťovne a správy aktuára o činnosti zaisťovne 15.07.2002
382/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík
383/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
384/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
385/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu