Oznámenie č. 385/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu

Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002

385

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 30 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

výnos z 3. júla 2002 č. 125.495/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu.

Výnosom sa s účinnosťou od 15. júla 2002 ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu vedúceho diplomatickej misie a rozsah štandardného vybavenia bytu ostatných štátnych zamestnancov a zamestnancov. Výnos je záväzný pre štátnych zamestnancov a zamestnancov s miestom výkonu práce v zahraničí.

Do textu výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.