Čiastka č. 186/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
456/2001 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme 01.12.2001
457/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov 21.11.2001
458/2001 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 21.11.2001
459/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa