Čiastka č. 73/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/2000 Z. z. Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 01.07.2000
168/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 01.07.2000
r1/c73/2000 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z.