Redakčné oznámenie č. r1/c73/2000 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z.

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

V článku 10 ods. 2 má písmeno b) správne znieť:

b) 10 % hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch.“