Čiastka č. 7/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 27.01.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe 01.02.2000
11/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb
12/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Všeobecnej bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene utajovaných skutočností
13/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Švédskym inštitútom v oblasti vzdelávania, vedy, mládeže a telesnej kultúry na roky 1999 – 2002
14/2000 Z. z. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 27.01.2000