Oznámenie č. 12/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Všeobecnej bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene utajovaných skutočností

Čiastka 7/2000
Platnosť od 27.01.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 4. júla 1997, na základe článku 14 ods. 1.

12

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1997 bola v Paríži podpísaná Všeobecná bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 4. júla 1997, na základe článku 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.