Oznámenie č. 11/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb

Čiastka 7/2000
Platnosť od 27.01.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní od doručenia neskoršej nóty, t. j. 2. augusta 1997, na základe článku 17 ods. 1.

11

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1997 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb.

Dohoda nadobudla platnosť tridsať dní od doručenia neskoršej nóty, t. j. 2. augusta 1997, na základe článku 17 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.