Oznámenie č. 13/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Švédskym inštitútom v oblasti vzdelávania, vedy, mládeže a telesnej kultúry na roky 1999 – 2002

Čiastka 7/2000
Platnosť od 27.01.2000
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. novembra 1999, a bude platný do 31. decembra 2002 na základe článku 4 ods. 4.

13

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 1999 bol v Štokholme podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Švédskym inštitútom v oblasti vzdelávania, vedy, mládeže a telesnej kultúry na roky 1999 – 2002.

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. novembra 1999, a bude platný do 31. decembra 2002 na základe článku 4 ods. 4.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.