Čiastka č. 59/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia 01.05.2000
139/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Doplňujúcich dokumentov k Ústave a k Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)
140/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu