Čiastka č. 47/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/2000 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 01.04.2000
109/2000 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho 30.03.2000
110/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
111/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciách rezortu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
112/2000 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného 30.03.2000