Oznámenie č. 110/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 47/2000
Platnosť od 30.03.2000

110

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Cyperskej republiky z 10. decembra 1999 a 10. januára 2000 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

(Nikózia 13. novembra 1965)

2. Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

(Praha 16. apríla 1971, č. 167/1971 Zb.)

3. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

(Nikózia 29. júna 1972, č. 7/1974 Zb.)

4. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

(Praha 12. mája 1976, č. 74/1979 Zb.)

5. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

(Praha 15. apríla 1980, č. 30/1981 Zb.)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

(Nikózia 7. januára 1982, č. 124/1982 Zb.)

7. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

(Nikózia 23. apríla 1982, č. 96/1983 Zb.)

8. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

(Praha 8. apríla 1986)

9. Protokol k Dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky

(Nikózia 29. decembra 1987)

10. Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Cyperskej republiky

(Nikózia 13. júna 1989)

11. Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Cyperskej republiky

(Praha 7. decembra 1992)