Oznámenie č. 111/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciách rezortu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Čiastka 47/2000
Platnosť od 30.03.2000
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

111

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 1 Zákonníka práce vydalo

výnos zo 4. februára 2000 č. 448/300/1999 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciách rezortu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Výnosom sa rieši úprava nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času v organizáciách rezortu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.