Čiastka č. 24/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 19.02.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej samospráve 19.02.2000
52/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti
53/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku