Oznámenie č. 52/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 24/2000
Platnosť od 19.02.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 3. júla 1998, na základe článku 10 ods. 1.

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. augusta 1996 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 3. júla 1998, na základe článku 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.