Čiastka č. 165/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
399/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 01.12.2000
400/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. 01.01.2001
401/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon 01.01.2001
402/2000 Z. z. Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 01.01.2001
403/2000 Z. z. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 310/2000 Z. z. 01.12.2000