Čiastka č. 71/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 08.07.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou 08.07.1999
163/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov 08.07.1999
164/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa