Vyhláška č. 163/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/1999
Platnosť od 08.07.1999 do31.08.2009
Účinnosť od 08.07.1999 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 29. júna 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Doterajšie prílohy A a B sa nahrádzajú novými prílohami A a B.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Černák v. r.


Príloha A k vyhláške č. 163/1999 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka
colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
0103 92 živé jatočné ošípané tona 5 500 ČR
0203 bravčové mäso tona 4 200 ČR
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 3 500 ČR
čistá sacharóza v pevnom stave
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek hl 540 000 ČR
s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel,
alebo aromatizované a iné nealkoholické
nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2209
2203 00 pivo zo sladu hl 532 000 ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem tona 300 000 okrem EU, EZVO a ČR7)
gagátu
2709 00 90 ropa tona 5 500 000 Ruská federácia
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 7 000 000 Ruská federácia
6402 až 6405 obuv páry 2 000 000 Čína


ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, tona všetky štáty
moriaky, morky a perličky
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo tona všetky štáty okrem ČR
mrazené
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené tona všetky štáty
alebo mrazené
0210 mäso a jedlé droby nasolené, v slanom náleve, sušené tona všetky štáty okrem ČR
alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo
z drobov
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor alebo iné sladidla
0402 mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce tona všetky štáty
prídavok cukru alebo iných sladidiel
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, tona všetky štáty
jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko
a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo
s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa
0404 srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo tona všetky štáty
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka,
tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde
neuvedené ani nezahrnuté
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; tona všetky štáty
nátierky z mliečnych tukov
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo ks všetky štáty okrem ČR
varené
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, ks všetky štáty okrem ČR
varené, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých ks všetky štáty okrem ČR
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov ks všetky štáty okrem ČR
a kríčkov - okrem lesných
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než ks všetky štáty okrem ČR
koreňovité odrezky a mladé rastliny
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo ks všetky štáty
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
napustené alebo inak upravené
zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové
0701 90 10 na výrobu škrobu
0701 90 51 skoré (od 1. 1. do 15. 5.)
0701 90 59 skoré (od 16. 5. do 30. 6.)
0701 90 90 ostatné
0702 00 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19 ostatná cibuľa tona Bulharsko
0703 10 90 šalotka tona Bulharsko
0703 20 00 cesnak tona Bulharsko
0703 90 00 pór a iná cesnakovitá zelenina tona Bulharsko
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 05 a hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 17
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0707 00 uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0709 51 10 huby rodu Agaricus (šampiňóny) tona Bulharsko
0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko, Izrael
0709 60 99
0710 zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave tona všetky štáty
nevhodná na používanie
0712 zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na tona všetky štáty
plátky, drvená alebo v prášku, ale inak neupravená
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0807 11 00 vodové melóny tona Bulharsko, Izrael
0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko, Izrael
0808 10 jablká tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule tona všetky štáty
0809 10 00 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 20 čerešne, višne tona Bulharsko
0809 30 broskyne vrátane nektarínok tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, tona všetky štáty
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
0812 ovocie a orechy, dočasne konzervované tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capslcum alebo rodu Pimenta sušené, tona všetky štáty okrem ČR
drvené alebo v prášku
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 hladké obilné múky, iné ako hladké múky zo pšenice tona všetky štáty
alebo zo súraže
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované okrem ryže čísla 1006; tona všetky štáty
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly tona všetky štáty okrem ČR
a pelety zo zemiakov
1106 múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, zo tona všetky štáty
sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo
z výrobkov kapitoly 8
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, tona všetky štáty okrem ČR
v prášku alebo v peletách, lupulín
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich tona všetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514 repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež tona všetky štáty
rafinované, ale chemicky neupravené
1515 ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového tona všetky štáty
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, tona všetky štáty
čiastočne alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1517 margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových tona všetky štáty
živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo
frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové
tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo tona všetky štáty
z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto
výrobkov
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, tona všetky štáty
v pevnom stave
1702 30 až glukóza, glukózový sirup tona všetky štáty okrem ČR
1702 40 a izoglukóza
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1704 cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce tona všetky štáty
kakao
1901 10 00 prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj tona Slovinsko
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
suchého výťažku
1902 cestoviny tona všetky štáty
1904 10, výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením tona všetky štáty okrem ČR
1904 20 a
1904 90
1905 pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež tona všetky štáty
s pridaním kakaa
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, tona všetky štáty
pripravené alebo konzervované v octe
2002 paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako tona Bulharsko, Turecko
v octe alebo v kyseline octovej
2004 ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak tona všetky štáty
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006
2005 10 00 homogenizovaná zelenina, pripravená alebo tona Bulharsko
konzervovaná inak ako v octe
2005 20 zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko
2005 40 00 hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe tona Bulharsko
2005 51 00 a fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 59 00
2005 60 00 špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 80 00 sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak tona Bulharsko
ako v octe
2005 90 ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo tona Bulharsko
konzervované inak ako v octe
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové tona všetky štáty
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008 ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené tona všetky štáty
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové hl všetky štáty
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté tona všetky štáty okrem ČR
a prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté tona všetky štáty
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka
a pripravená horčica
2104 prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky tona všetky štáty
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
2106 1020 a bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované tona Izrael
látky
2106 10 80
2106 90 20 zložené alkoholické prípravky tona Poľsko
5 sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy
2106 90 51 z laktózy
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu
2106 90 59 ostatné
2201 voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo hl všetky štáty
umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných
sladidiel, nearomatizovaná; ľad a sneh
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom hl všetky štáty okrem ČR
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2009
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty okrem ČR
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného hl všetky štáty
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené hl všetky štáty
bylinami alebo inými aromatickými látkami
2206 00 ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi hl všetky štáty
kvasených (fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi,
inde neuvedené
2207 10 00 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA všetky štáty
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo väčším
2207 20 00 etylalkohol a ostatné destiláty denaturované LPA všetky štáty
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým LPA, hl všetky štáty
titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje:
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 džin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné
2209 00 ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej tona Slovinsko
2304 00 00 až pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2306
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový odpad tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) ks všetky štáty
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; tona všetky štáty
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;
tabakové výťažky a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú výživu tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20 kaolín tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 80 ostatné kaolinické íly tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan tona všetky štáty okrem ČR
horečnatý
2519 90 30 prepálený (sintrovaný) horčík tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely, tiež umelo farbený tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátu tona ČR, EU, EZVO
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem
Ruskej federácie
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory tona všetky štáty okrem ČR
ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %
vrátane motorovej nafty
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale
nepresahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %
vrátane motorovej nafty
ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim
2 % hmotnosti
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim
2,8 % hmotnosti
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom,
aký je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie
oleje pre turbíny
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96 elektrické izolačné oleje
2710 00 97 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem
Ruskej federácie a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00 kremík ostatný tona všetky štáty okrem ČR
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
2921 41 00 anilín a jeho soli tona všetky štáty okrem ČR
2933 71 00 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona všetky štáty okrem ČR
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri tona všetky štáty okrem ČR
hnojivové prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov tona všetky štáty okrem ČR
v primárnych formách
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
vrátane kombinovaných osobných a dodávkových
automobilov a pretekárskych automobilov
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné ks všetky štáty okrem ČR
automobily
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných m2 všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov, odchlpené
5402 33 00 syntetický hodváb z polyesterov tona všetky štáty okrem ČR
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 10 kábel zo syntetického hodvábu z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
9401 61 00 a sedadlá s drevenou kostrou Sk všetky štáty
9401 69 00
drevený nábytok: Sk všetky štáty
9403 30
9403 40
9403 50 00
9403 60
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, ks okrem EU, EZVO a ČR
blejzre, nohavice
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, ks okrem EU, EZVO a ČR
sukne, nohavice
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové ks okrem EU, EZVO a ČR
blúzky
Obuv
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo pár všetky štáty okrem ČR
z plastov a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR
a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky m2 všetky štáty okrem ČR
nepresahujúce hrúbku 15 mm
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce m2 všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Tabuľové sklo plavené m2 všetky štáty okrem ČR,
Slovinska a MR
7005 10
7005 21
7005 29
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona všetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
7208 až 72 12 železo a nelegovaná oceľ a ich polotovary tona všetky štáty okrem ČR
ex7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, tona všetky štáty okrem ČR
730449, 730451
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá zvárané v mieste križovania tona všetky štáty
drôtov

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B

k vyhláške č. 163/1999 Z. z.

ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka
colného sadzobníka
Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona 4 000 všetky štáty okrem ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0104 10 živé ovce a jahňatá tona 2 000 všetky štáty okrem ČR
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo tona 500 všetky štáty okrem ČR
mrazené
0204 10 až baranie a jahňacie mäso tona 500 všetky štáty okrem ČR
0204 43
0510 00 00 žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu tona 10 všetky štáty okrem ČR
používané na výrobu farmaceutických
výrobkov
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov mil. ks 5 všetky štáty okrem ČR
vianočné stromčeky: ks 3 000 všetky štáty okrem ČR
0604 91 21
0604 91 29
pšenica a súraž: tona 150 000 všetky štáty okrem ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
1002 00 00 raž tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona 200 000 všetky štáty okrem ČR
1005 kukurica tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
1107 slad, tiež pražený tona 100 000 všetky štáty okrem ČR
1209 99 10 semená lesných stromov tona 10 všetky štáty okrem ČR
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 hladká pšeničná múka alebo múka zo tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
súraže
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky tona 15 000 všetky štáty okrem ČR
čistá sacharóza v pevnom stave
1703 melasy získané extrahovaním alebo tona 20 000 všetky štáty okrem ČR
rafináciou cukru
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tona 500 všetky štáty okrem ČR
tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva
čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 50 000 okrem EU, EZVO a ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh 1 000 000 okrem EU, EZVO a ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona 1 000 okrem EU, EZVO a ČR
vyčinené chrómom v mokrom stave
(wetblue)
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm okrem EU, EZVO a ČR
nemontovane, nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g okrem EU, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme
polotovaru alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g okrem EU, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovarov alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované g okrem EU, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované len do
formy polotovarov
7110 platina, surová alebo vo forme g okrem EU, EZVO a ČR
polotovarov alebo prachu
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato g okrem EU, EZVO a ČR
plátované platinou, surové alebo
opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g okrem EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných tona 25 000 okrem EU, EZVO a ČR
základných tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona 200 00 okrem EU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly tona 150 okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly tona 500 okrem EU, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety ks všetky štáty
zoologickej, botanickej, mineralogickej,
anatomickej, historickej, archeologickej,
paleontologickej, etnografickej alebo
numizmatickej hodnoty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka
colného sadzobníka
Názov tovaru Merná
jednotka
Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0102 10 živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá tona všetky štáty
živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
živý hovädzí dobytok: tona všetky štáty
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona všetky štáty
0103 92 11 a živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona všetky štáty
0103 92 19
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona ČR
0207 kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov tona všetky štáty
0402 sušené a kondenzované mlieko tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks všetky štáty
Rastlinné výrobky
pšenica a súraž: tona ČR
1001 10 00 tvrdá pšenica
1001 90 10 špalda na siatie
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
1001 90 99 ostatná
1002 00 00 raž tona ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný tona ČR
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona ČR
1101 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 hladké múky z obilnín, iné ako hladké múky z pšenice tona všetky štáty
alebo zo súraže
1103 krúpy, hrubá múka a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo tona všetky štáty
vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 slnečnicové semená tona všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza tona ČR
v pevnom stave
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona ČR
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného tona ČR
alebo trvanlivého pečiva čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 EU, EZVO
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 okrem ČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané tona okrem ČR
alebo drvené
2517 10 80 ostatné kamene tona okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely tona okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - sivý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh EU, EZVO
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EU, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EU, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EU, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené tona EU, EZVO a ČR
chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 všetky štáty
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 všetky štáty
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 10
4403 20 30 10
4403 20 90 10
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 10 90
4403 20 30 90
4403 20 90 90
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 20 10 gaštanové
4403 99 50 10 brezové
4403 99 98 10 ostatné
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 20 90 gaštanové
4403 99 50 90 brezové
4403 99 98 90 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, ctm EU, EZVO a ČR
nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, g EU, EZVO a ČR
surové alebo vo forme polotovaru, alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme g EU, EZVO a ČR
polotovarov, alebo prachu
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové g EU, EZVO a ČR
alebo opracované len do formy polotovarov
7110 platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachu g EU, EZVO a ČR
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, g EU, EZVO a ČR
surové alebo opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EU, EZVO a ČR
Základné kovy a výrobky zo základných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tona EU, EZVO a ČR
tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EU, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce tona EU, EZVO a ČR
hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona EU, EZVO a ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
valcovaný materiál: tona všetky štáty
7207 až 72 16
72 18 až 7229
7301 až 7302
7217 drôty zo železa, alebo nelegovanej ocele tona Maďarsko
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty
7312 splietané lanká, laná, káble zo železa alebo z ocele tona Maďarsko