Čiastka č. 140/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000 10.12.1999
330/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000 10.12.1999
331/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.12.1999
332/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov