Čiastka č. 114/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 28.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávok a merania plynu 01.11.1999
266/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu 01.11.1999
267/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny 01.11.1999
268/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stavoch núdze v plynárenstve 01.11.1999