Čiastka č. 50/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu
142/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
r1/c50/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 129/1998 Z. z.