Redakčné oznámenie č. r1/c50/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 129/1998 Z. z.

Čiastka 50/1998
Platnosť od 23.05.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. II má byť namiesto písmena „u)“ správne uvedené písmeno „v)“.