Čiastka č. 18/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 24.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1998 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 1998 o výklade čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v časti „Štátne orgány môžu konať... v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon" 24.02.1998
50/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 24.02.1998
51/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu