Čiastka č. 16/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky 18.02.1998
40/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
41/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z.
42/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami