Čiastka č. 27/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 07.03.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zabezpečovaní colného dlhu zárukou 07.03.1997
62/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov
63/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky