Oznámenie č. 62/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov

Čiastka 27/1997
Platnosť od 07.03.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 1996 na základe článku 11.

62

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. augusta 1996 bola v Asuncióne výmenou diplomatických nót uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 1996 na základe článku 11.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.