Čiastka č. 146/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
382/1997 Z. z. Zákon o pomocníkoch Policajného zboru 01.01.1998
383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov 01.01.1998
384/1997 Z. z. Zákon o divadelnej činnosti 01.01.1998
385/1997 Z. z. Zákon o Slovenskom národnom divadle 01.01.1998
386/1997 Z. z. Zákon o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. 01.01.1998
387/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.1998
388/1997 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov 01.01.1998
389/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce