Čiastka č. 104/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 18.09.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
244/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva 01.10.1997
245/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pokračovaní „Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“
246/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
247/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami