Oznámenie č. 246/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997
Účinnosť do 29.09.2017
Zrušený 308/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 30. júla 1997.

246

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júna 1997 bola v Bratislave formou výmeny diplomatických nót uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 30. júla 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.