Oznámenie č. 245/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pokračovaní „Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 ods. 1 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997.

245

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 1996 bol vo Viedni podpísaný Protokol o pokračovaní „Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“.

V súlade s článkom 7 ods. 1 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.