Čiastka č. 5/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 18.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch 18.01.1996
14/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam 18.01.1996
15/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozpočtovej klasifikácii
16/1996 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania
17/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky