Čiastka č. 46/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.05.1996
125/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému 27.04.1996
126/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 27.04.1996
127/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 1. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
128/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami