Čiastka č. 82/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 15.11.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
246/1995 Z. z. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o certifikácii výrobkov 01.12.1995
247/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov 15.11.1995
248/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
r1/c82/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.