Redakčné oznámenie č. r1/c82/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.

Čiastka 82/1995
Platnosť od 15.11.1995

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

V prvej vete oznámenia majú byť namiesto slov „15. marca 1995“ správne uvedené slová „15. marca 1993“.

Redakcia