Čiastka č. 18/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 06.03.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1995 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 31. januára 1995 vo veci výkladu čl. 117 v spojitosti s čl. 116 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 06.03.1995
44/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci
45/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách
46/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o výklade článku 19 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie