Čiastka č. 92/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 23.12.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/1994 Z. z. Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
351/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských strediskách záujmovej činnosti 01.01.1995
352/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských výpočtových strediskách 01.01.1995
353/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o predškolských zariadeniach 01.01.1995