Čiastka č. 79/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 20.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
282/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní učebníc a učebných textov 20.10.1994
283/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 01.11.1994
284/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v domovoch pre matky s deťmi 01.11.1994
285/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti
286/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
r1/c79/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z.