Redakčné oznámenie č. r1/c79/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z.

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do31.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

V prílohe vyhlášky priemerná cena ornej pôdy obce za m2 má správne znieť takto:

Číslo obce Názov obce Priemerná cena ornej pôdy obce za m2 Číslo KÚ Názov KÚ
501859 Orechová Potôň 9,96 844250 Dolná Pôtoň
501859 Orechová Potôň 9,96 844268 Orechová Pôtoň I
506052 Hrádok 4,82 819018 Hrádok
511765 Poltár 4,08 848077 Poltár
511765 Poltár 4,08 848093 Slaná Lehota
511765 Poltár 4,08 848107 Zelené
524913 Nemcovce 3,73 839507 Nemcovce v Šariši
525111 Rokycany 3,25 852741 Rokycany
544051 Vranov nad Topľou 4,97 809217 Čermerné
544051 Vranov nad Topľou 4,97 816043 Hencovce
544051 Vranov nad Topľou 4,97 870315 Vranov nad Topľou

Redakcia