Čiastka č. 78/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 13.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
278/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 13.10.1994
279/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 01.01.1995
280/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o súkromných školách 15.10.1994
281/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 13.10.1994
r1/c78/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb