Redakčné oznámenie č. r1/c78/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do30.06.1998

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 214/1994 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

1. V § 17 ods. 1 majú byť namiesto slov „podľa § 9 ods. 4 a 5” správne uvedené slová „podľa § 9 ods. 3 a 5”.

2. V § 17 ods. 2 majú byť namiesto slov „podľa § 9 ods. 4 a 5” správne uvedené slová „podľa § 9 ods. 3 a 5”.

Redakcia